Pravno obvestilo – Marko Tuta Consulting

Pravno obvestilo

Ta spletna stran je last Marka Tute, ki spletno mesto tudi upravljam. Vsebine, objavljene na spletnem mestu je dovoljeno reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez mojega dovoljenja.

Po svojih najboljših močeh se trudim, da na spletnem mestu objavljam le prave in ažurne podatke, vendarle pa ne morem zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemam nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tem spletnem mestu ali začasnega nedelovanja spletnega mesta.

Zavedam se, da je zasebnost obiskovalcev moje spletne strani zelo pomembna. Zato so vsi podatki, ki jih pridobim na spletnem mestu (kontaktni obrazec), uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vse osebne podatke bom hranil v tajnosti in jih ne bom posredoval nikomur brez vašega predhodnega privoljenja.

Pridržujem si pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.

Obvestilo o razumevanju tveganja

Nekatere delnice, obveznice in drugi finančni instrumenti, ki jih pisno ali ustno omenjamo na spletni strani, so navedeni za izobraževalne namene. Omenjene informacije nikakor ne predstavljajo obveznosti za bodoče vlaganje. Marko Tuta in Arbitrium, si ne prevzameta odgovornosti za katerakoli vlaganja denarja v finančne instrumente ali za rezultate, ki jih boste dosegli pred, med in/ali po branju in gledanju vsebin na spletni strani www.markotutaconsulting.com in vseh njegovih podstraneh. Strinjam se, da omenjena vsebina ne predstavlja finančnega nasveta. Vse odločitve glede vlaganja sprejemate sami in nosite popolno odgovornost zanje. 

Kot osnovno in pošteno informacijo vam posredujemo dejstvo, da v investicijah nikoli ni absolutnih garancij. Vsaka investicija lahko prinese dobiček ali izgubo. Obiskovalec spletne strani naj vzame v poštev dejstvo, da lahko vlagan denar izgubi. To je njegova/njena odgovornost. Modro je torej vlagati samo tisto, kar si lahko dovolimo izgubiti, in samo v finančni instrument, ki ga dobro poznamo.

Marko Tuta ni prodajalec finančnih produktov in ni finančni svetovalec, ki bi bil vezan na katerokoli finančno institucijo, ampak je predavatelj in izobraževalec, ki deli svoje izkušnje pri investiranju in upravljanju z denarjem.

Vse pravice pridržane.

Posodobljeno: 18. februar 2021